top of page

> כלכלת המשפחה

ייעוץ וכלכלת המשפחה

> עקרונות בכלכלת המשפחה

תוכן עניינים 

כלכלת המשפחה  עוסקת בכל תחומי הניהול הכלכלי של משק הבית. משתמשים במודלים כלכליים מתחום הכלכלה ההתנהגותית לצורך ניתוח ושיפור התנהלות כלכלית של משק בית. הכלים הם תכנון תקציבמאזן, בקרת תקציב, וכלים לניהול סיכונים.  בנוסף לשימוש במודלים וכלים כלכליים עשוי להיעשות שימוש גם בכלים מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והאימון.

המטרה הבסיסית של ניהול כלכלת משפחה היא תפקודו התקין של משק הבית. 
 
ניהול כלכלת המשפחה מתחלק לשני עקרונות:

1. סך ההוצאות קטן מסך ההכנסות.

2. השקעת ההפרש להבטחת יכולת התמודדות עם שינויים.

> אתגרים בניהול כלכלת המשפחה

המודעות הגדלה לנושא של כלכלת המשפחה היא פועל יוצא של שינויים בתחומי הכלכלה והחברה, שהפכו את ניהול כלכלת המשפחה לנושא מורכב ומסובך יותר מאשר בעבר. כיום מתקשים אנשים רבים לנהל את הכלכלה האישית והמשפחתית שלהם או שאינם מודעים לצורך בניהול כזה, ומגיעים למצב של גירעון קבוע ולחובות הולכים וגדלים ובמקרים מסוימים אף לפשיטת רגל.

ישנם מספר גורמים שמגדילים את הסיבוכיות והקושי של ניהול כלכלת משפחות כיום:

חוסר ידע אל מול מורכבות גדלה

בעבר היה העולם הכלכלי פחות מורכב. כתוצאה מכך, על מנת לנהל את כלכלת המשפחה בצורה אופטימלית נדרשו ידע והבנה כלכלית ופיננסית מאוד בסיסיים. תחום זה, כמו תחומים רבים אחרים, הולך ונעשה יותר ויותר מורכב ולאדם הממוצע יש פחות ופחות זמן ללמוד את הנושא ולהתעמק בו..

טשטוש הגבולות בין הבית לעבודה

בעבר מרבית האנשים עבדו בשעות מוגדרות ושהו בביתם ועם משפחתם חלק לא מבוטל מהיממה ובעיקר בזמנים קבועים. כמו כן, בשעות בהן הם היו בבית הם לא עבדו כלל. בשנים האחרונות, התפתחה מודעות לצורך בזמן המוקדש למשפחה, אשר נדחקת מפני דרישות מעסיקים וגם בגלל אמצעים טכנולוגיים כמו המחשב והטלפון החכם. כתוצאה מכך משתנים הרגלי הצריכה ומשפחות רבות מוצאות את עצמן צורכות יותר. דוגמה מובהקת היא של ילדים או משפחות שאוכלים במסעדה במקום לאכול ארוחות מסודרות בבית.

הקטנת היציבות התעסוקתית

בעבר מרבית האנשים עבדו במקום עבודה אחד או במקומות עבודה מועטים במשך שנות עבודתם. עבודה במקום עבודה יציב אפשרה להם להעריך באופן ריאלי את גובה השכר ואת דפוסי השינוי בו ולתכנן את הוצאות והכנסות משפחתם בהתאם. בשנים האחרונות יש המחליפים מקומות עבודה בתדירות גבוהה יותר, כתוצאה מפיטורין או כתוצאה מתרבות המעודדת החלפת מקומות עבודה על מנת לשפר את השכר. ניידות גבוהה יותר בין מקומות עבודה יוצרת קושי בהערכת הכנסות עתידיות ובתכנון כלכלת המשפחה.

עלייה בתוחלת החיים

המשמעות הבולטת של עליה בתוחלת החיים היא צורך בהבטחת יציבות כלכלית שתימשך לאורך תקופה שלא ניתן לצפות את אורכה, וייתכן גם שתכלול מעבר לדיור מוגן ומצב סיעודי.

גלובליזציה

הגלובליזציה יוצרת תלות בין הכלכלות במדינות שונות. התלות מגדילה את מורכבות ההתנהלות הכלכלית, הכוללת חשיפה למטבעותמניות ואיגרות חוב של תאגידים במדינות שונות.

הגלובליזציה משפיעה גם על שוק העבודה. בחלק מהמקרים מופסק ייצור מוצרים בשל תחרות של חברות במדינות אחרות. התוצאה עלולה להיות פיטורי עובדים.

גידול במורכבות ובגיוון מכשירים פיננסיים ואפיקי השקעה

כיום ניתן להשקיע במגוון רחב יותר של שווקים פיננסיים בעולם - מניות, איגרות חוב, מטבעות וכיוצא בזה. בנוסף לכך ניתן להשקיע גם בפרויקטים, בסחורות כגון: זהב, נפט, יהלומים ועוד.  התוצאה מכך היא, שעל ידי שימוש נבון בכליי ההשקעה אפשר לשפר את הניהול הכלכלי.

אימפולסיביות צרכנית

בשל שורה של גורמים, טכנולוגיים וחברתיים, נותק הקשר הישיר שבין ההוצאות לבין המשאבים הכספיים העומדים לרשות הפרט ומצד שני הפכה הנגישות למוצרי הצריכה מלאה ומיידית באופן שלעיתים הופך את הקניה לחוויה רגשית שאינה כוללת הפעלת שיקול דעת בטרם ביצוע הרכישה. כתוצאה מכך, מאופיינת תרבות העולם המערבי החופשי בצריכה אימפולסיבית מעבר לצרכים האמיתיים של משקי הבית, צריכה שלעיתים מתבטאת בהוצאות שגדולות מהמשאבים העומדים לרשות המשפחה.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
bottom of page